Make your own free website on Tripod.com
Start
Uppåt

2001-02-01

 

Protokoll fört vid Fk Bodekull’s klubbmöte

Närvarande:5 personer

Lokal:Klubblokalen

 

1. Rickard hälsade alla välkomna

2. Protokoll förs av Christer L då sekreteraren var frånvarande

3. Christer gör en genomgång av det ekonomiska läge i dagsläget har vi 7600:- på bankkontot när januari hyra är betald

4. Lokalen diskuterades, rör rep. är inte färdiga förrän i maj så vi kan inte göra förändringarna i mörkrummet förrän dess.Arbete som vi vill göra i lokalen är En ny ljussluss

Ett torkskåp

Ett litet rum till laddning av framk.dosa

Arbetsbänkar

Skanska ska måla om golvet också.

5. Vi bestämde att Rickard skall lämna ytterligare en nyckel till Bildbutiken.

6. Mörkrumskurserna drar i gång nu i Febr.

7. En diskussion om Östersjöfestivalen.Beslutades att vi inte har några aktiviteter där i år

8. Arbetet med fotomaran under kulturnatten löper i gång redan under våren

9. En utställning ska ordnas under maj-juni

10. En Dia-kväll arrangeras i febr.,Besök hos B Nyberg fotograf i febr.-mars,Utflykt till Kastellet i vår

11. Vi ska göra ett utskick till ex medlemmar som vi inte har hört av på ett tag

12. Årsmöte 2:veckan i mars

 

 

Vid protokollet

 

----------------------------------------------------------

Christer Lindström